Vedtok helse- og omsorgsplan

PolitikkHelseFormannskapet i Steigen vedtok onsdag enstemmig å sende forslaget til Helse- og omsorgsplan 2020 ut på høring. Planen danner grunnlag for alle tjenester innen helse og omsorg fram mot 2020.

Lærer å bruke hjertestarter

HelseCermaqs avdelinger i Steigen og på Skutvik har de siste ukene hatt fokus på å lære opp sine ansatte i å bruke hjertestartere, som er kjøpt inn til alle avdelingene. Det bidrar til ekstra fokus på førstehjelp både ute på flåtene og på slakteriet – og for bygdas del er det også positivt å vite at man har en slik maskin tilgjengelig.

Kunnskap og samhandling

HelseUniversitetet i Nordland inviterte til to dagers konferanse om helsetjenester i fremtidens distriktsnorge.

Legevakten til Steigentunet?

PolitikkHelseHelse- og omsorgsleder Siv Johansen lanserte tirsdag flere alternativer for å ta legevakten tilbake til Steigentunet da hun orienterte formannskapet i Steigen om legevakt og øyeblikkelig hjelp-plass i Steigen.

Spa Regina – et pusterom i hverdagen

HelseDamene ved havet... Med Vestfjorden ved sin side og godt plassert nesten i fjæra, er kystkvinnene Regina Stier og Gunnhild Storevik i full gang med å gi folk et bølgende deilig pusterom i hverdagen.

Dilemma om nødnett og legevaktformidling

PolitikkHelseI en sak om interkommunalt nødnett og legevaktordning hadde rådmann Elin Eidsvik innstilt på at Hamarøy kommune skulle tilslutte seg Bodø-Saltens felles prosjekt om etablering av nødnett i Salten.

Reservasjonsretten

PolitikkHelseHamarøy kommunestyre valgte med knappest mulig flertall, 9 mot 8, å gå imot at fastleger kan reservere seg fra å henvise til abort da de behandlet saken i siste kommunestyremøte.

Vurderer å legge ned tannklinikken på Innhavet

HelseHamarøy Tannklinikk har i flere år gitt tilbud til folk i Sagfjorden om å gi enkel tannbehandling i lokalene på Innhavet, som også huser Nord-Salten legevakt. Nå er utstyret så gammelt og dårlig at det ikke lenger kan benyttes.

Tapte omkamp om Nygårdsheimen

PolitikkHelseI forbindelse med en interpellasjon fra Kjersti Olsen (Rødt) angående nedleggelsen av Nygårdsheimen ble det høy temperatur i formannskapet i Steigen da Fred Eliassen (Ap) foreslo å utsette nedleggelsen tre-fire måneder.

Åpen dag på Steigen Vekst

HelseSom et ledd i Folkehelseuka i Steigen arrangerte Steigen Vekst på Furulund åpen dag sist onsdag.


Forrige side

Neste side

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.