Rekordomsetning og millioninvestering

NæringFor første gang vil omsetningen ved Hamarøy Hotell i år bikke 15 millioner kroner. Det er rekord for Nord Saltens største reiselivsbedrift, som gjør det godt takket være både lokalbefolkningen og arbeidsfolk i andre næringer.

 

10,7 mill kroner til Hamarøy

NæringCermaq vil plassere den nylig tildelte grønne konsesjonen i gruppe C i Hamarøy kommune, noe som gir en inntekt til kommunen på 10,7 millioner kroner.

- Hamarøy kommune har vært dyktig i å tilrettelegge areal for Cermaq sin virksomhet både på sjø og land. Vi har et godt samarbeid med Hamarøy kommune, og er glad for å kunne legge den nye konsesjonen til Hamarøy, sier Snorre Jonassen, regiondirektør i Cermaq Norway i en pressemelding fra selskapet.

 

 

 

Norcem – en viktig utdanningsbedrift

NæringMange bedrifter i Nordland har behov for flere ansatte, men sliter med å få søkere som har de kvalifikasjonene bedriften trenger. Med rett kompetanse på rett plass, kan man ansette flere. Slik hjørnesteinsbedriften i Tysfjord, Norcem, i dag gjør.

Kjøttsalg i Bogen

NæringFor første gang vil Salten Kjøtt og Vilt prøve seg på direktesalg av ferdigprodukter fra lokalene i Bogen Næringspark i Steigen.

Rekord i år, men frykter framtida

NæringSjømatprodusenten og hjørnesteinsbedriften Taste of North kan i år vise til rekordstor omsetning. Men politiske rammebetingelser truer bedriftens og distriktenes fremtid, mener daglig leder Sigurd Rydland.

 

 

 

 

Slam fra merder kan bli biobrensel

NæringSementfabrikken i Kjøpsvik ønsker å samarbeide med oppdrettsnæringen om å bruke slamavfallet fra både smoltanlegg og matfiskanlegg til brensel i sementproduksjonen.

Millioninvesterer

NæringFamiliebedriften med far og sønn Arne (72) og Robert (33) Ellingsen i tospann har god tru på næringslivet på Drag og foretar millioninvestering i nybygg.

TSA blir til leiligheter

NæringArbeidet er nå godt i gang for å gjøre det tidligere sykehjemmet i Kjøpsvik om til 26 moderne leiligheter.

«Ministerstrøket» rogn levert

NæringDen aller første lakserogna, produsertav AquaGen ved Nordnorsk Stamfisk(NST) i Steigen, ble levert til Smolten AS på Innhavet nylig.

Frisør på hjul

NæringFrisør og kunstner Kristine Havblikk (31) er kommet hjem til sitt blåe hus på Skutvik. Med sin mobile frisørsalong er hun klar for å klippe hår og sørge for at alle, både gamle og unge, føler seg vel, både på håret og i eget sinn etter et besøk hos Frisør Blikk.


Forrige side

Neste side

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.