Avtale om Tranøy havn

PolitikkFormannskapet i Hamarøy fulgte enstemmig rådmannens innstilling om å inngå avtale mellom Hamarøy kommune og Tranøy båt og velforening (TBV). Nå ber de rådmannen om å gå i dialog med TBV med sikte på å ferdigstille et utkast til samarbeidsavtale for drift og vedlikehold av Tranøy havn.

Hamarøy kommune vil utrede saken nærmere internt og gjøre en kalkulasjon på rimelig tilskudd til større vedlikeholdsutgifter. Ordfører Rolf Steffensen (Ap) mente de private på Tranøy som ser etter, steller og sikrer anleggene i havna – som faktisk er kommunal eiendom, på frivillig basis, burde hatt diplom for sitt arbeid.

Les mer i papiravisa eller eAvis

Anbefaler ikke arealendring

PolitikkFormannskapet i Tysfjord vil ikke – mot en stemme, anbefale søknaden fra Ellingsen Seafood AS om arealendring for lokaliteten Salaluokta, hvor de har søkt om et produksjonsvolum på 3120 MTB laks.

Hvordan skal Steigen anvende konsesjonsmillionene?

PolitikkDet ble diskutert i torsdagens formannskapsmøte i Steigen. Rådmann Torben Marstrand tok først en kort gjennomgang av bakgrunnen til at Steigen kommune fikk 53,5 millioner kroner på konto like før jul fra Cermaqs såkalte grønne konsesjoner. Medlemmene i formannskapet diskuterte både bygging og vedlikehold av veier, betale ned premieavviket på rundt 30 millioner kroner og skape varig vekst gjennom næringsutvikling.

Les mer i dagens papiravis eller e-avis

Forbereder sitt blålysprosjekt på Innhavet

PolitikkPolitikerne i Hamarøy formannskap fikk onsdag en orientering om “blålysprosjektet” som er under utarbeidelse. Store ting kan være på gang …

Hardt ut mot Hamarøy

PolitikkEn interpellasjon fra representanten Fred Andersen (Felleslista) om TDMS på Drag utløste et hardt angrep på Hamarøy kommune for deres innspill for å få et DMS på Innhavet.

Fordelte kulturmidler

KulturPolitikkFormannskapet i Steigen fordelte onsdag 75.000 kroner til lag og foreninger i kommunen. Det var ved søknadsfristens utløp var det kommet ni søknader, og alle de åtte lokale fikk sin del.

Må kutte ti stillinger

PolitikkØkonomiTysfjord kommune må fase ut minst ti stillinger i løpet av 2015 for å komme i mål med den forpliktende planen de har overfor Fylkesmannen i Nordland som følge av at de er en Robek-kommune.

Vil ha felles FIG til Innhavet

PolitikkDiverseSivilforsvarsinspektør Jarlh Walin konkluderer i sin rapport med at FIG Steigen og FIG Hamarøy kan slås sammen og lokaliseres til Innhavet, gjerne samlokalisert i et fellesskap med nødetatene.

Anbefaler nedlegging av Skutvik skole

PolitikkSkoleRådmann Oddvar Nordnes anbefaler overfor formannskapet i Hamarøy at et tidligere forslag om å overføre elevene ved Skutvik skole til Hamarøy sentralskole iverksettes fra og med høsten 2015.

Stort underskudd

PolitikkØkonomiKommunestyret i Tysfjord godkjente torsdag kommunens regnskap for 2013 med et samlet underskudd på vel 12,1 millioner kroner.


Forrige side

Neste side

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.