Girjje massta árvustalle rámmpu guoradallá fámov ja hæsodisvuodav

SamiskSigbjørn Skåden le ájggeguovddelin ietjas vuostasj románajn dárogiellaj. Våke over dem som sover tiemátiseri fámov ja hæsodisvuodav moatte sáme buolvaj tjadá. Lågå ålles ássjev (PDF)

E sámegielåhpadiddjev gávna

SamiskGoalmát jage juo ij la Knut Hamsun joarkkaskåvllå nahkam sámegielåhpadiddjev åttjudit. Dajnas jáhkedahtte skåvlå sámegieloahppijt massá.

Lågå ålles ássjev (PDF)

Tromme til Alexandria?

KulturSamiskDuodjeutøver Anders Paulsen fra Nordbukt i Tysfjord har fått sin egen utstilling på Árran lulesamiske senter i sommer. For 12 år siden var en av hans trommer på vei til Egypt...

Goabdes Alexandriaj?

SamiskDuodjár Luovta-Ánndi (Anders Paulsen) Tjierrekluovtas Divtasvuonan le oadtjum ietjas vuosádusáv Árran julevsáme guovdátjin dán giese. 12 jage dássta åvddåla lij akta suv goabddájs Egyptaj mannamin...

Lågå ålles ássjev (PDF)

Binnep «tjáhppis rájge»

Samisk«Ålggon» nehtan li badjelasj millijåvnnå gávne vuona kulturárbes, Nuortta-Sáltos aj. Dijstagá ájn vil ienebuv sjaddin gå Árrana doarromujtto- prosjækta vat ådåsis ásadij digitála subttsasij workshopav.

Lågå ålles ássjev (PDF)

Lærer hebraisk metode

SamiskDiverseIsrael har klart å bringe liv i det hebraiske språket, som i flere tusen år bare har vært et skriftspråk og et religiøst språk for de fleste jøder. Nå vil også Tysfjord-lærere tilegne seg den effektive språkopplæringsmetoden for å få fart på samiskundervisningen.

Låvdagoahtegalleria ja kafea Ájluovtan?

SamiskAnna Kuljok ja suv viddnudahka Njunjes ájggu galleriav ja hotellav tsieggit Ájluovta guovdastagán.

Lågå ålles ássjev (PDF)

Søker ny prosjektleder til lulesamisk aktivitetsuke

SamiskDiverseVil du lede den lulesamiske uka? Aktivitetsforeninga Doajmmasiebrre Julevsábme (DSJ) søker etter en ny prosjektleder som kan gjennomføre den årlige lulesamiske aktivitetsuka Lulesamisk Uke. Men foreløpig har ingen meldt seg. Nåværende leder Odd Levi Paulsen, som ønsker å overbringe stafettpinnen til andre, oppfordrer alle med interesse for lulesamisk språk og kultur om å melde seg.

Julevsáme Vahkkuj ådå prosjæktajådediddjev åhtsi

SamiskSidá gus dån Julev- sáme Vahkov jådedit? Lågå ålles ássjev (PDF).

Et steg frem for TDMS?

PolitikkSamiskHelseForrige fredag, 14. februar, møttes STH-ordførerne representanter fra Sametingsrådet og KUN for å diskutere helse- og sosialtjenester til samiske brukere og pasienter, i Nord-Salten generelt, men også tverrkulturelt distriktsmedisinsk senter (TDMS) spesielt.


Forrige side

Neste side

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.